ตำแหน่งงานน่าสนใจ: หัวหน้างานแผนกวิศวกรรมและงานซ่อมบำรุง (Maintenance Supervisor) (ประจำโรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา) เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัด

หัวหน้างานแผนกวิศวกรรมและงานซ่อมบำรุง (Maintenance Supervisor) (ประจำโรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา) จำนวน 2 ตำแหน่ง

เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัด


เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัด รับสมัครหัวหน้างานแผนกวิศวกรรมและงานซ่อมบำรุง (Maintenance Supervisor) (ประจำโรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา) จำนวน 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งนี้ลงประกาศตั้งแต่วันที่: 27 พฤศจิกายน 2560


รายละเอียดงาน

เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัด ดำเนินเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา ผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ มามากกว่า 40 ปี เช่น ชุดให้เลือด ชุดให้น้ำเกลือ สายให้อาหาร สายดูดเสมหะ ถุงปัสสาวะ ฯลฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO13485 และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP  เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ร้สเซีย ญี่ปุ่น ฯลฯ ปัจจุบันเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาได้ขยายการผลิต จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน ตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

  • เพศชาย  อายุไม่เกิน 38  ปี      
  • วุฒิการศึกษาระดับ  ปวส. - ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ เครื่องกล
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการซ่อมบำรุงและวางแผนอย่างน้อย 3 ปีเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาไป และการศึกษาระดับ ปวส. ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขั้นไป
  • สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าคอลโทรลและใช้งาน PLC ได้
  • สามารถใช้เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาได้คล่อง ทั้งโปรแกรม MS Office , Auto CAD, Solid Work
  • มีความรู้/ทักษะ งานด้านระบบไฟฟ้าโรงงาน อ่าน/เขียน วงจรไฟ้ฟ้าได้
  • สามารถอ่าน/เขียน วงจรนิวแมติก และ/หรือ ไฮดรอลิกได้ ,  มีทักษะในการใช้งานเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานได้ , สามารถออกแบบและจัดทำ Jig & Fixture ได้และวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • วางแผนและควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์การผลิตถุง Nutri-bag และห้องผลิตยาง รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค
  • คิดค้นพัฒนาพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อนำไปสู่การลดต้นทุน  ,  วิเคราะห์และแก้ไชปัญหาในงานที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำและควบคุมดูแลงานด้านระบบคุณภาพ และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อหัวหน้างาน

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ   
เบี้ยขยัน , ชุดยูนิฟอร์ม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันสุขภาพกลุ่ม,  เงินช่วยเหลือจัดพิธีสมรส , เงินช่วยเหลือจัดพิธีศพ , ตรวจสุขภาพประจำปี , ข้าว(ฟรี) , ค่าอาหาร, งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ,ท่องเที่ยวประจำปี, โเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาัสตามผลประกอบการ


เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา/สมัครได้ที่

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม มาสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายสมัครงานมาที่

แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา เอ็ม.อี. เมดิเทค จำกัด  เลขที่ 665  ถนนอ่อนนุช  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  10250
เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา 02-311-5737 ต่อ 104   Email : hrd@meditek-thailand.com


ดูตำแหน่งงานอื่น