สคช. จับมือ ส.ส.ท. ในโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ระยะที่ 3

ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับ นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 14 กรุงเทพฯ

และร่วมจัดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาสัมมนาประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ระยะที่ 3 เพื่อเชิญชวนคนในสาขาวิชาชีพ รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ , แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการสร้างความสามารถและและศักยภาพของ บุคลากรด้านมาตรวิทยาของประเทศให้เข้มแข็งตามมาตรฐานในระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการ ของภาคเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาและการบริการ เพื่อยกระดับการพัฒนาอัตรากำลังรองรับเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาสมัยใหม่ที่ เป็นกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (ซ.สุขุมวิท 23) กรุงเทพฯ


ดูเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาทั้งหมด