เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
School of Language & Culture, Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
泰日経済技術振興協会付属語学学校


Language Courses | ดูคอร์สเรียนภาษา


PrivilegeNews เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา-เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาใหม่

เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาพูดคุยแลกเปลี่ยน (ม.ค. 2562)

เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นจากองค์กรไจก้า (JICA) และนักเรียนชาวไทยในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

อ่านรายละเอียดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาประดิษฐ์กระทง (2561)

ภาพเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาประดิษฐ์กระทงในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เนื่องในเทศกาลลอยกระทง

อ่านรายละเอียดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาพูดคุยแลกเปลี่ยน (ต.ค. 2561)

เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นจากองค์กรไจก้า (JICA) และนักเรียนชาวไทยในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561

อ่านรายละเอียดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาร้อยมาลัยวันแม่ (2561)

ภาพเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาร้อยมาลัยในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม2561

อ่านรายละเอียดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา